Yüksek Lisans
Öğretim Yönetim Sistemi ve Sanal Sınıf Adresi: uzem.gazi.edu.tr

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı