Merkez Yönetim Kurulu - Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Merkez Yönetim Kurulu
Adı Soyadı Fakültesi Görevi
Prof. Dr. Serçin KARATAŞ Gazi Eğitim Fakültesi Müdür
Prof. Dr. Ebru KILIÇ ÇAKMAK Gazi Eğitim Fakültesi Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Yusuf DOĞAN Gazi Eğitim Fakültesi Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Serdar KULA Tıp Fakültesi Üye
Prof. Dr. Feyzi ULUĞ Gazi Eğitim Fakültesi Üye
Prof. Dr. Tayfun MENLİK Teknoloji Fakültesi Üye
Doç. Dr. Hacer KARACAN Mühendislik Fakültesi Üye