Merkez Yönetim Kurulu - Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Merkez Yönetim Kurulu
Unvanı, Adı Soyadı Fakültesi, Bölümü Görevi
Doç. Dr. Aslıhan TÜFEKCİ Gazi Eğitim Fakültesi
(Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi)
Merkez Müdürü
Prof. Dr. Tayfun MENLİK Teknoloji Fakültesi
(Enerji Sistemleri Mühendisliği)
Üye
Prof. Dr. Feyzi ULUĞ Gazi Eğitim Fakültesi
(Eğitim Yönetimi)
Üye
Prof. Dr. Serdar KULA Tıp Fakültesi
(Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)
Üye
Doç. Dr. Hacer KARACAN Mühendislik Fakültesi
(Bilgisayar Mühendisliği)
Üye