Yönetim
Merkez Müdürü
Prof. Dr. Serçin KARATAŞ

 

Merkez Yönetim Kurulu
Unvanı Adı ve Soyadı Birimi
Profesör / Merkez Müdürü Serçin KARATAŞ Gazi Eğitim Fakültesi
Profesör Mehmet Akif ÖZER İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Profesör Selahattin TOĞAY İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Profesör Rabia SARIKAYA Gazi Eğitim Fakültesi
Profesör Işıl İrem BUDAKOĞLU Tıp Fakültesi