Uzaktan Eğitim Uygulama Esasları

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI

Küresel COVID-19 salgını sonucunda T.C. Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgi yazıları ve Gazi Üniversitesi Senatosunun 11.09.2020 tarihli kararına binaen 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz döneminde eğitim faaliyetlerinin hibrit (uzaktan eğitim + yüz yüze) bir şekilde yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda üniversitemizde uzaktan eğitim yöntemi ile gerçekleştirilecek olan derslerin aşağıda belirlenen uygulama esaslarına göre planlanması ve uygulanması tavsiye edilir: 

 1. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz dönemi süresince uzaktan eğitim ile ilgili gerekli idari ve teknolojik altyapıyı hazırlamak, sürdürmek ve üniversite genelinde uzaktan eğitim koordinasyonunu sağlamakla Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GUZEM)’in görevlendirilmesine,   

 2. Bilişim Enstitüsündeki programlarda yürütülen derslerin Adobe Connect, diğer programların ise GUZEM tarafından sunulan öğrenme yönetim sistemi (ÖYS) (https://lms.gazi.edu.tr) üzerinden ve bu sisteme entegre olarak sunulan çevrimiçi sanal sınıf (Perculus+) aracılığıyla yapılmasına,

 3. GUZEM tarafından tasarlanan destek sisteminin dönem boyunca aktif bir biçimde kullanılarak teknik ve idari aksaklıkların önüne geçilmeye çalışılmasına,

 4. Eğiticilerin Eğitimi kapsamında; GUZEM tarafından 28 Eylül – 02 Ekim 2020 tarihlerinde öğretim elemanlarının ihtiyaç duyabileceği konularda alan uzmanları tarafından Uzaktan Eğitim Sürecinin Tasarımı,  Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Etkileşim ve Buzkıranlar, Sınıf Yönetimi, Etik ve Telif Hakları ve Materyal Geliştirme konularında çevrimiçi eğitimler verilmesine,

 5. Öğrenci Oryantasyon Eğitimi kapsamında;

 • 05 Ekim-09 Ekim 2020 tarihlerinde özellikle üniversitemize bu eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran ancak COVİD-19 pandemisi nedeniyle kampüslerinde yüz yüze eğitim alma imkânı belirli bir süreliğine kısıtlanan öğrenciler için üniversitemiz akademik ve kampüs imkanlarını tanıtma amaçlı oryantasyon eğitimi yapılmasına,

 • Hazırlanan Akademik Oryantasyon Eğitimi kapsamında; akademik birim yöneticilerinin karşılama mesajları, ÖYS kullanımı konusunda eğitim sunulması ve destek sisteminin[1] tanıtımına,  

 • Ayrıca aynı tarihlerde üniversitemiz idari imkânlarının tanıtılması amacıyla Kampüs Oryantasyonu Eğitimi kapsamında; Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından çevrimiçi tanıtımlarının yapılmasına,

 1. Bilgisayar Laboratuvarları kullanımı konusunda;

 • Bilgisayar ve internet erişimi konusunda sorun yaşayan öğrencilerimiz için akademik birimlerimizde yer alan bilgisayar laboratuvarlarının eğitimler için hazır hâle getirilmesine,  

 1. Uzaktan Eğitim Ders Açma İşlemlerinde;

 • Ders, şube, program ve kontenjan atamalarının Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinden yapılmasına,

 • Programlarda yer alan derslerin şube bazlı açılmasına, şubelerin birleştirilmemesine,

 • Ders kontenjanlarının maksimum 300 öğrenciyle sınırlandırılmasına,

 • GUZEM tarafından tasarlanan ders izlence formlarının eğitim öğretimin ilk haftasında her ders için öğretim elemanı tarafından hazırlanarak sisteme yüklenmesine,

 • Lisansüstü eğitimlerin 16:00-22.00 saatleri arasında planlanmasına,

 • Alan Dışı Seçmeli derslerin standart bir zaman diliminde ve birden fazla ders açan öğretim üyeleri göz önünde bulundurulduğundan Pazartesi ve Salı günleri 15.00-17.00 saatleri arasında örgün eğitim ve 15:00-16:00 saatleri arasında uzaktan eğitim ile yapılmasına,

 • Bölüm başkanlıkları tarafından hazırlanan haftalık ders programlarının Birim ve Program koordinatörleri ile GUZEM personeli tarafından öğrenme yönetim sistemine işlenmesine ve süreç içerisindeki güncelleme ve düzeltmelerin GUZEM koordinasyonunda gerçekleştirilmesine,

 1. Eğitim-Öğretim ve Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü ve GUZEM işbirliği ile sağlanacak koordinasyon doğrultusunda

 • Akademik birimler için birim koordinatörü, Anabilim Dalı ve Bölümler için de program koordinatörlerinin görevlendirilmesine,

 • Birim koordinatörlerinin, GUZEM ve birimler arasındaki genel koordinasyonun etkili ve sorunsuz şekilde sürdürülmesinden sorumlu olmalarına,

 • Program koordinatörlerinin, derslerin sorunsuz ve etkili şekilde sürdürülmesinden sorumlu olup, öğretim elemanları tarafından öğrenme yönetim sisteminde gerçekleştirilen her türlü etkinlik ve içeriği denetlemekle yükümlü olmalarına,

 • Birim koordinatörlerinin, program koordinatörleriyle birlikte çevrimiçi derslerin planlaması, denetimi ile birlikte GUZEM ve birim arasında bilgi akışından sorumlu olmalarına,  

 1. Danışmanlık hizmetleri kapsamında;

 • Öğretim elemanlarının danışmanlık bilgilerinin ÖYS sistemine tanımlanmasına,

 • E-danışmanlık hizmetleri kapsamında hem ön lisans ve lisans hem de lisansüstü öğrencilerinin danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesine,

 1. Uzaktan Eğitim Ders Materyallerinin;

 • Etik ve telif hakları esasları doğrultusunda hazırlanmasına,

 • Uzaktan eğitim sürecinde ders içeriğinde kullanılan içerik, yöntem ve materyallere ilişkin yasal ve etik sorumlulukların tamamen öğretim elemanlarında olduğunun; öğrenme yönetim sisteminde yer alan her türlü verilerin korunmasının hem öğretim elemanları hem de öğrencilerin sorumluluğunda olduğunun ilgililere duyurulmasına,

 • Sanal sınıf (Perculus+) sistemine yüklenecek materyallerde GUZEM tarafından hazırlanan şablonların (öğretim üyelerinin önceden hazırladıkları sunumlar bu şablona otomatik olarak uyarlanabilmektedir.) kullanılmasına,

 1. Lisansüstü Eğitim Uygulamalarında;

 • Tez savunmalarının ayrı bir organizasyon gerektirmesi sebebiyle, yüz yüze yapılamadığı durumlarda “sınav sürecinin kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma” koşuluna riayetle Üniversitemiz tarafından sunulan Microsoft Teams vb. dijital platformlar üzerinden yapılmasına,

 • TİK ve Dönem Projeleri süreçleri için;

  • TİK raporlarının tesliminin pandemi nedeniyle Enstitü tarafından ilan edilen tarihlerde yapılmasına,

  • Dönem Projeleri sınavlarının yapılıp yapılmamasının Enstitülere bırakılmasına; yapılması durumunda “sınav sürecinin kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma” koşuluna riayetle Microsoft Teams üzerinden yapılmasına,

 • Teze Hazırlık ve Tez Çalışması derslerinin pandemi süresi boyunca danışman tarafından dijital imkânlar üzerinden sürdürülebileceğine,

 • Resmî tatillerde uzaktan eğitimle ders yapılmasının uygun olmadığına,

 •  Savunma sonrası tez teslimlerinin ilgili Enstitülerin Yönetim Kurullarında karara bağlanmasına,

 • Mesai saatleri dışında ve hafta sonları yapılacak Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü derslerin ek ders hesaplamalarında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda, normal ücret dışında herhangi bir ücret farkının ödenmemesine karar verilmiştir.

 


[1] Destek Sistemi: Bir dönem önceki uzaktan eğitim sürecinde karşılaşılan problemler GUZEM çalışanları tarafından analiz edilerek kategorilendirilmiş ve sistem kullanıcılarının karşılaştıkları sorunlarda e-posta ya da telefon süreçlerine gerek olmaksızın çözebilmeleri için kurulmuş ve kullanıma sunulmuştur.

 

UZAKTAN EĞİTİMDE DERS SÜRELERİ

Yüz yüze Eğitim Ders
Saati (Teorik+Uyg.)
Uzaktan Eğitim
Ders Süresi (Dk.)
Ders Oturumları
1 25 Tek Oturum
2 40 Tek Oturum
3 60 Tek Oturum
4 80 40 + 40 dk.
5 100 50 + 50 dk.
6+ 120 60 + 60 dk.