Türk Dili 1

Türk Dili 1 Dersi Konu Listesi

 • Konu 1: Amaç, Bildirim, Dil ve Özellikleri Sayfa
 • Konu 2: Dil ve Düşünce İlişkisi Sayfa
 • Konu 3: Kültür ve Medeniyet Sayfa
 • Konu 4: Dil ve Kültür İlişkisi Sayfa
 • Konu 5: Yeryüzündeki Diller Sayfa
 • Konu 6: Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Sayfa
 • Konu 7: 13-20.yy'lar Arasında Türkçenin Gelişimi Sayfa
 • Konu 8: Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları Sayfa
 • Konu 9: Ses Bilgisi Sayfa
 • Konu 10: Şekil Bilgisi Sayfa
 • Konu 11: Zarfların ve Edatların Türkiye Türkçesinde Kullanılışı Sayfa
 • Konu 12: Türkiye Türkçesine Yabancı Dillerden Geçen Öğeler Sayfa
 • Konu 13: Yazım Kuralları Sayfa
 • Konu 14: Noktalama İşaretleri Sayfa