Sık Sorulan Sorular

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5 inci maddesinin (ı) bendi (Değişik : 29/5/1991 - 3747/1 md.) gereğince “Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil zorunlu derslerdendir. ...  Bütün bu dersler en az iki yarı yıl olarak programlanır ve uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Üniversitemizde bu derslerin;

  • ders içerikleri ve dijital ders materyalleri (video ve pdf) GUZEM (Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi)
  • ara sınav, final ve bütünleme sınavları GAZİSEM (Sürekli Eğitim Merkezi)

ortaklaşa çalışmasıyla uzaktan eğitim şeklinde yürütülmektedir.

Bu dersleri alan öğrencilerimiz için Sık Sorulan Sorular (SSS) platformu hazırlanmıştır.