Sertifika Programları

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı (2020 Aralık)

Yürütücü: Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama7 Merkezi

Tarihler: 14 Aralık 2020 - 29 Aralık 2020

İçerik:   Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GUZEM) ile Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) iş birliğinde düzenlenen sertifika programı kapsamında katılımcılara Türkçenin yabancı/ikinci dil olarak öğretimi bağlamında çok kültürlü sınıflarda öğretim süreçlerinin yönetimi, dört temel dil becerisi, dil bilgisi, kültürel etkileşim, öğretimde çağdaş yöntem ve teknikler, materyal hazırlama-uyarlama ve kullanımı, alan özgü ölçme-değerlendirme araçlarının hazırlanması ve kullanımı, uzaktan öğretim ve sınavlar vb. konular hakkında 30 saat teorik ve 20 saat uygulamalı dersler verilmiştir. Dersler akşam saat 18.00 - 20.00 aralığında yapılmış olup alanın yetkin akademisyen ve uzmanları tarafından verilmiştir.

Durumu: Tamamlandı

ÖĞRETİM ELEMANI 

KONU

Prof. Dr. Nezir TEMUR

Açılış Dersi

Prof. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yunus Emre Enstitüsü ve İlgili Kurumlar

Prof. Dr. Mustafa KURT

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Düzeyde İletişim

Öğr. Gör. Tarık DEMİR

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel İlkeler

Doç. Dr. Kemalettin DENİZ

Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçeve Metni ve Yabancılara Türkçe Öğretimi

Prof. Dr. Mehmet KARA

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Metin Seçimi

Öğr. Gör. Dr. Haluk GÜNGÖR

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dinleme ve Konuşma Becerileri

Prof. Dr. Aliye USLU ÜSTTEN

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Okuma ve Yazma Becerileri

Öğr. Gör. Mehmet ER

YADOT Öğretiminde Dil Bilgisi Öğretimi

Prof. Dr. İhsan KALENDEROĞLU

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kültürel Etkileşim

Prof. Dr. Adnan KAN

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

Prof. Dr. Mustafa DURMUŞ

Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem, Teknik ve Yaklaşımlar

Doç. Dr. Bayram BAŞ

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Söz Varlığı, Önemi ve Öğretimi

Öğr. Gör. Dr. Hatice PARLAK

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Materyal Geliştirme

Doç. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ

COVID-19 Sürecinde Dil Öğretimi

–Çevrim İçi Öğretim Ortamları-

 

Ozon Tedavisi Sertifikalı Eğitim Programı 11. Dönem

Yürütücü: Gazi Üniversitesi GETAT Eğitim Merkezi

35 katılımcı, 2019 Güz dönemi

23.11.2019 - 10.01.2020

Durumu: Devam ediyor

 

Ozon Tedavisi Sertifikalı Eğitim Programı 9. ve 10. Dönem

Yürütücü: Gazi Üniversitesi GETAT Eğitim Merkezi

27 katılımcı, 2019 Bahar dönemi

Durumu: Tamamlandı

 

Ozon Uygulamaları Eğitimi 7. Dönem Sertifika Programı

44 katılımcı, 2018 Güz dönemi

Durumu: Tamamlandı

 

Proje Döngüsü Yönetimi Sertifika Programı

Yürütücü: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı, GUZEM

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı ve Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırmave Uygulama Merkezi İşbirliği ile 2016 yılı Bahar döneminde düzenlenen sertifika programına Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 90 çalışanı katılmıştır. Program sonunda sertifika almaya hak kazanan çalışanlara sertifikaları takdim edilmiştir.

Durumu: Tamamlandı