Proje Yönetimi Sertifika Eğitim Programı

Eğitimin amacı: Günümüz dünyasında üreten toplumlar ön plana çıkmakta ve iş yapış şekilleri değişmektedir. Artık kurum ve kuruluşlar proje bazlı çalışmakta ve proje bazlı insan kaynağı istihdam etmektedir. Özgün ürün, hizmet ve sonuç üretmek isteyen kurum ve kuruluşlar proje yönetimi konusunda uzman kadrolarla çalışmak istemektedir. Bu kapsamda Proje yönetimi sertifika eğitimi ile proje yaşam döngüsü esas alınarak her bir aşamada yapılması gerekenlerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bir projenin başlangıç aşamasından kapanışına kadar geçen süreçteki tüm aşamalar üzerinde durulacaktır.

Kimler Katılabilir: Aktif olarak projelerde çalışan ve çalışmak isteyen, yeni iş yapış şeklini öğrenmek isteyen, yeni iş imkanları arayan ve proje yönetimi konusunda kendini geliştirmek isteyen herkes katılabilir.

Program İçeriği:

  • Bir projenin tanımı, proje ile ilgili temel bilgiler
  • Proje yöneticisi ve özellikleri. Proje Yönetimi Bilgi Sahaları.
  • Proje döngüsünün tanımı. Proje yönetim sürecinin birinci aşamasının (Başlangıç) tanıtılması. Başlangıç raporu hazırlama.
  • Planlama aşamasının tanıtılması. Proje üçgeni. Planlama yaklaşımları. İş paketlerinin belirlenmesi. Süre ve maliyetlerin belirlenmesi. Maliyet planlama yaklaşımları. Planlama araçları. Kritik yol ve etkinlikler. Risk ve riskin planlanması. Risk analizi. Planlama raporunun hazırlanması.
  • Proje yönetim sürecinin üçüncü (uygulama), dördüncü (kontrol) ve beşinci (kapanış) aşamaları.
  • Etkinlikler ve sunumlar.

Sertifika Eğitim Süresi           :  6 Hafta (Haftada 2 saat canlı ders olacaktır. Ders saatinde değişiklik yapılabilir.)

Sertifika Eğitim Ücreti            :  450 TL ( KDV dahil)

 

Katılımcıların Sorumlulukları:

1-      Haftalık canlı derslerin % 80’nine düzenli katılım,

2-     Canlı derslere katılamama durumunda derslerin sistemden izlenmesi,

3-     Verilen ödev ve çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için,

0(312) 202 82 00 - 202 82 01

guzem {a} gazi.edu.tr