Misyonumuz, Vizyonumuz ve Değerlerimiz

Misyonumuz

Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin misyonu, çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak eğitim ve öğretimin etkinliğini artıran, hayat boyu öğrenimin önemini kavramış, kişilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı ilke edinmiş, sürdürülebilir eğitim sistemine sahip, yeniliklere açık, katılımcı, ulusal düzeyde rekabet edebilir, uluslararası işbirliğine açık, lider bir merkez olmaktır.

Vizyonumuz

Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin vizyonu bütün çalışma ekibiyle, sadece Gazi Üniversitesi’e değil, tüm Türkiye’ye uzatan eğitim hizmetlerini ulaştırmaktır. Öğrenci memnuniyetini temel ilke edinen GUZEM, en güncel ve etkin uzaktan eğitim yöntem ve teknolojilerini kullanarak öğrencilerine konusunda seçkin öğretim elemanları, uzaktan eğitimde uzman yönetim ve çalışma ekibi ve deneyimli personeli ile en kaliteli ve doyurucu eğitim hizmetini sunmayı hedef edinmiştir.

Değerlerimiz

  • Yenilikçilik
  • Şeffaflık
  • Erişilebilirlik
  • Güvenirlik
  • Kapsayıcılık
  • Esneklik