Merkez Yönetim Kurulu
Unvanı, Adı Soyadı Fakültesi, Bölümü Görevi
Doç. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ Gazi Eğitim Fakültesi
(Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi)
Merkez Müdürü
Doç.Dr. Togay Seçkin BİRBUDAK

Gazi Eğitim Fakültesi

Merkez Müdür Yardımcısı

Prof.Dr. Şaban ÇETİN Gazi Eğitim Fakültesi

Üye

Doç.Dr. Uğur GÖKMEN Teknik Bilimler MYO

Üye

Doç.Dr. Sevil ÖZGER İLHAN Tıp Fakültesi

Üye

Doç.Dr. Burcu ÖZDEMİR Diş Hekimliği Fakültesi

Üye