Yönetim
Merkez Müdürü
Doç. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi

Telefon: 0312 202 82 00

E-posta: mutlutahsin[at]gazi.edu.tr

Merkez Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Togay Seçkin BİRBUDAK
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Tarih Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi

Telefon: 0312 202 82 00

E-posta: tsbirbudak[at]gazi.edu.tr