İdari Personel
Çiğdem GÖK Emine ÜZÜM
Bilgisayar İşletmeni Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni