Tanıtım

Kuruluşuyla birlikte hızla büyüyen Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi; iletişim ve bilişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitimle yapılan ön lisans, lisans ve lisansüstü programları, kurslar, seminerler, konferanslar ve hayat boyu öğrenme kapsamında değerlendirilecek her türlü uzaktan eğitim ve öğretim program ve faaliyetlerine hız kesmeden devam etmektedir.

Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GUZEM), 02.04.2013 tarihinde kurulmuş ve merkez yönetmeliği, 28711 sayılı ve 18 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanmıştır. GUZEM Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmayı, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimdeki e-öğrenme temelli ders ve programlar ile faaliyetleri düzenlemeyi ve üniversite verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemeyi, uzaktan eğitim yoluyla mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek mesleki bilgilerin düzenlenmesine yardımcı olmayı, ihtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik diploma, sertifika vb. programları düzenleyerek bilgiyi topluma yaymak ve yaşam boyu öğrenim ilkesini topluma benimsetmeyi hedeflemektedir.