Eğitim Fakültesi Ortak Dersi

Özel Eğitim

Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü ve Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı dışındaki diğer Bölüm / Anabilim Dallarında okutulmakta olan "Özel Eğitim" ortak dersinin 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren Fakültemiz tarafından belirtilen şartlar çerçevesinde Uzaktan Eğitim programına geçmiş olup, merkezimiz tarafından yürütülecektir.