Eczacılık Fakültesi Eğiticilerin Eğitimi

Gazi Eğitim Fakültesi ve Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırmave Uygulama Merkezi İşbirliği ile Eczacılık Fakültesi Öğretim elemanları için 08 Mayıs 2017 - 05 Haziran 2017 tarihleri arasında düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı kapsamında dersleri yürüten öğretim elemanlarına sertifika programı düzenlenmiştir. Programa yüz beş eğitici kayıt olup doksan üç eğitici sınava girmiştir. Program sonunda sertifika almaya hak kazanan doksan iki eğiticiye sertifikaları bir törenle takdim edilmiştir.

Eczacılık Fakültesi Eğiticilerin Eğitimi Programı
Dersler Öğretim Elemanı
Öğretim İlke ve Yöntemleri Prof. Dr. Nurdan KALAYCI
Öğretim Tekonolojileri ve Materyal Geliştirme Doç. Dr. Sibel SOMYÜREK
Ölçme ve Değerlendirme Doç. Dr. Hakan Yavuz ATAR
Sınıf Yönetimi Doç. Dr. Feridun SEZGİN
Etkili İletişim Prof. Dr. Alemdar YALÇIN
Eğitim Psikolojisi Doç. Dr. Şerife IŞIK