E-Öğrenme Uzmanı, Birim ve Program Koordinatörleri Yetki ve Sorumlulukları

Merkezimiz yönetim kurulu tarafından kabul edilen uzaktan eğitim sürecinde E-Öğrenme Uzmanı, Birim Koordinatörü ve Program Koordinatörü olarak görev alan öğretim elemanlarının görev ve sorumluluklarını tanımlayan metin, Üniversitemiz Eğitim Komisyonunun 30 Kasım 2020 tarihli 26 sayılı toplantısında gündeme alınmış ve aşağıdaki şekliyle kabul edilmiştir.

Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GUZEM) E-Öğrenme Uzmanı Görev ve Sorumlulukları

E-Öğrenme Uzmanı: GUZEM’de fiili olarak görev yapmakta olan öğretim elemanıdır. E-öğrenme uzmanı, çevrim içi olarak kullanılan GUZEM Öğrenme Yönetim Sisteminin  (ÖYS) yönetiminden ve sistemin teknik açıdan sağlıklı yürütülmesinden sorumludur. E-öğrenme uzmanının görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

1.İlgili akademik birimlerin birim koordinatörleri ile eşgüdümlü çalışarak uzaktan eğitim süreçlerinin sağlıklı yürümesini sağlar.
2.Birim Koordinatörleri tarafından iletilen ÖYS ile ilgili teknik sorunları değerlendirir ve gerektiği hallerde çözüm ortağı ile iletişime geçerek çözüm sürecini yürütür.
3.İlgili akademik birim koordinatörleri tarafından tespit ya da talep edilen uzaktan eğitim ile ilgili eğitim ihtiyaçları için çözüm üretir.
4.İlgili akademik birimlerin uzaktan eğitim birim koordinatörleri ve program koordinatörlerine teknik konularda ihtiyaç durumunda danışmanlık yapar.
5.İlgili olduğu akademik birim ile ilgili ÖYS üzerinde birim ve program koordinatörlerinin hesaplarının oluşturulmasından ve yönetiminden sorumludur.

 


Birim ve Program Koordinatörleri Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Uzaktan Eğitim Birim Koordinatörü: Akademik birimlerin (fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulları) uzaktan eğitim süreçlerinin sağlıklı yürütülmesinden sorumlu, ilgili akademik birimde tam zamanlı görev yapan öğretim üyesi/öğretim görevlisidir. Birim Koordinatörü ilgili akademik birim yönetimi tarafından belirlenir, ilgili akademik birimlerin uzaktan eğitim ile ilgili tüm iş ve işlemlerinin GUZEM ile koordinasyon içinde yürütülmesinden sorumludur. 

 


Uzaktan Eğitim Program Koordinatörü: Akademik birimlerde bulunan programların (anabilim/bilim dalı) uzaktan eğitim süreçlerinin sağlıklı yürütülmesinden sorumlu, ilgili akademik birimde tam zamanlı görev yapan öğretim üyesi/öğretim görevlisidir. Program koordinatörleri, ilgili programın yönetimi tarafından belirlenir ve birim koordinatörü ile koordinasyon içinde görev yapar. Uzaktan eğitime yönelik olarak GUZEM’den gelen duyuru ve bilgilendirme mesajları ile ilgili akademik programlar tarafından oluşturulan sınav takvimi vb. akademik etkinliklerin öğrencilere duyurulması süreçlerini takip eder. 

Uzaktan Eğitim Birim ve Program Koordinatörlerine kendi sorumluluklarındaki akademik birimler için GUZEM tarafından ÖYS’de “Kısıtlanmış Yönetici” rolüyle yeni bir kullanıcı hesabı açılır. Birim ve program koordinatörlerine ait kullanıcı adı ve şifre bilgileri doğrudan ilgili kişilere resmi yazıyla gizli olarak iletilir. Birim ve program koordinatörleri, birimleri ile alakalı uzaktan eğitim süreçlerini yürütmek için kendilerine iletilen kullanıcı hesabını kullanır. Söz konusu kullanıcı hesapları Kısıtlanmış Yönetici rolünde olup koordinatörlerin ilk girişte mutlaka kendilerine özel bir şifre belirlemeleri ve hesaplarının güvenliğini sağlamaları gerekmektedir. Bu konuda tüm sorumluluk koordinatörlere aittir.

GUZEM ÖYS’de Kısıtlanmış Yönetici rolündeki kullanıcıların görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

  1. ÖYS’de atandığı programa ait tüm dersleri listeleyebilir, ilgili öğretim elemanı tarafından yapılan yazılı talep (e-posta ya da resmi yazı ile) doğrultusunda bu derslerin içindeki aktiviteleri (sanal sınıf, doküman, sınav vb.) görüntüleyebilir ve düzenleyebilir.
  2. Gerektiği hallerde programa ait derslere kayıtlı eğitmen ve öğrencilere duyuru ve mesaj gönderebilir.
  3. Programa ait derslerdeki şubeleri görebilir ve listeleyebilir.
  4. Programa eğitmen ve öğrenci rolleri ile atanmış tüm kullanıcıları listeleyebilir ve düzenleyebilir, kullanıcıların profillerini görüntüleyebilir, şifrelerini sıfırlayabilir ve hesaplarını simüle edebilir. (*Simüle etme yönetici rolündeki kullanıcıların diğer rollerdeki kullanıcıların şifresini bilmeden hesaplarına doğrudan giriş yapabilmesini sağlar. Bu nedenle simüle etme sırasında kullanıcı hesabında yapılacak tüm işlemler sisteme yansıdığı ve kayıt altına alındığı için dikkatli olunması tavsiye edilmektedir.)