AR-GE ve İnovasyon Sertifika Eğitim Programı

Eğitimin Konusu: Sistematik İnovasyon Yönetimi

Eğitimin Amacı:

İnovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet) veya sürecin, yeni bir pazarlama yönteminin ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.

Bugünün ağır rekabet koşullarında ayakta kalabilmek ve büyüyebilmek için, firmaların ürünlerini, hizmetlerini, iş yapış yöntemlerini, yapılanmalarını ve sosyal sorumluluk anlayışlarını sürekli olarak değiştirmeleri, farklılaştırmaları ve yenilemeleri; kısacası her alanda inovasyon yapmaları gerekmektedir. Buna paralel olarak, kamu kurumları da kaynaklarını daha verimli kullanmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için inovasyona ihtiyaç duymaktadır.

Günümüzde, teknolojinin gelişim hızı, değişen müşteri istekleri, bilgiye ve teknolojiye kolaylıkla erişen rakiplerin yeniliği taklit etme becerilerinin hızlarını düşündüğümüzde; firmaların, durağan ve kısıtlı bir inovasyon anlayışı yerine sürekli inovasyon yaklaşımını benimsemeleri gerekliliği daha net ortaya çıkmaktadır.

İnovasyonun her alanda ve sürekli olması gerektiği gibi, firmanın iç ve dış bütün paydaşlarının ve hatta firma dışı inovasyon kaynaklarının da (müşteriler, üniversiteler, araştırma kuruluşları, tedarikçiler, vb.) bu sürece aktif katılımları teşvik edilmeli ve sağlanmalıdır.

İnovasyon, firmaların ve kurumların, küreselleşen ve rekabetin arttığı bir ortamda, hayatlarını sürdürebilmeleri ve hatta rakiplerinin önüne geçebilmeleri için kullanabilecekleri yöntemlerden en önemlisidir. Ancak, inovasyon faaliyetlerinin kapsamı ve yönetimi konusuna sistematik bir yaklaşım göstermeyen işletmelerin planladıkları hedeflere ulaşmaları ya zor olmakta ya da bu hedeflere hiç ulaşılamamaktadır.

Firma ve kurumların, bütün paydaşların inovasyon sistemine etkin bir şekilde katkıda bulunmalarını sağlamaları için gerekli alt yapı ve ortamı sağlamanın yanında bu konuda eğitmeleri de gerekmektedir.

Bu eğitimin amacı: inovasyonu, inovasyonun firma kültüründeki yerini, inovasyon sürecini ve bu süreçte kullanılan değişik teknik ve metotların uygulamalı olarak öğretilmesidir.

Eğitimin İçeriği:

Eğitimde aşağıda listelenen konular kapsanacaktır.

 • İnovasyon nedir?
 • İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi
 • Rekabette İnovasyonun Yeri ve Önemi
 • Türkiye’de İnovasyon
 • İnovatif Kurum Kültürü
  • Liderlik
  • Stratejik Planlama
  • Bilgi
  • İnsan Kaynakları
  • İnovasyon Süreçleri
  • İş Sonuçları
  • Teşvik Sistemi ve Tasarımı
 • Sistematik İnovasyon Yönetimi Süreçleri
 • Durum/Problem Analizi Metotları
  • Neden Neden (5 Whys)
  • Sebep Sonuç Analizi
  • Pareto Analizi
  • Paydaş Analizi
 • Fikir Geliştirme ve Yaratıcılık Metotları
  • Fikir Yarışmaları
  • Öneri Sistemi
  • Patent Araştırması
  • Beyin Fırtınası
  • Odak Grup
 • Tasarım Metotları
  • Kalite Evi
 • Sistematik İnovasyon Yazılım Uygulaması

Hedef Kitle:

Firma ve kurumlarda çalışan üst yöneticiler, proje yöneticileri ve Ar-Ge ve yeni ürün geliştirme mühendislerinin katılmasında yarar görülmektedir.

Sertifika Eğitim Süresi                     :           4 Hafta  ()

Sertifika Eğitim  Ücreti                     :           350 TL ( KDV dahil)

 

Katılımcıların Sorumlulukları

1-      Her hafta ders saatinde sisteme girilerek içeriğin takip edilmesi,

2-      Haftalık canlı görüşmelere düzenli katılım,

3-     Canlı görüşmelere katılamama durumunda görüşmelerin sistemden izlenmesi.

4-     Verilen ödev ve çalışmaların yapılması gerekmektedir.

5-     Eğitimi bitiren katılımcılara “Katılım Sertifikası” verilecektir.

Ayrıntılı bilgi için,

0312 202 29 11

guzem {a} gazi.edu.tr