Duyurular

Gazi Üniversitesi Akademik Personeli 'nin Proje Döngüsü Yönetimi Sertifika Eğitimi Programına gösterdiği yoğun talep nedeniyle 3. dönem kayıtlarımız başlamıştır. Eğitim tüm akademik personelimiz için ücretsiz olarak sunulacaktır. 3. dönem kayıtlar için son kayıt tarihi 10 Nisan 2015 'tir

2. Dönem Proje Döngüsü Yönetimi Sertifika Eğitimi

Bilindiği üzere ülkemiz Avrupa Birliği fonlarına ciddi oranda katkı sağlamaktadır. Ancak ülke olarak sağladığımız katkının çok altında pay alabilmekteyiz. Avrupa birliği fonu olan HORİZON 2020’nin bütçesi 80 Milyar Euro Olarak duyurulmuştur. Ülke olarak bu fona yaklaşık 500 milyon Euro katkı sağlayacağız. Bu fondan en üst seviyede pay alabilmek için AB projeleri konusunda uzman sayısının arttırılması gerekmektedir.


Programın Amacı

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma merkezi ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma merkezi (GUZEM) ortaklığında düzenlenen uzaktan eğitim ve çalıştaylarla harmanlanmış proje döngüsü yönetimi eğitimi Akademik personelimizin AB Projeleri konusunda uzmanlaşmasına yardımcı olmak amacıyla sizlere sunulmuştur.

Programın Süresi

Sertifika programı bir haftalık süre içinde 4 günlük eğitim ve sonrasında ayrıca yapılacak çalıştaydan oluşmaktadır. Program, katılımcılara uzem.gazi.edu.tr adresindeki öğretim yönetim sistemi üzerinden sunulacak video tabanlı ders anlatımları ve eğitim sonrası yapılacak çalıştayla tamamlanacaktır. Çalıştayın yeri ve zamanı ayrıca katılımcılara web sitesinden duyrulacaktır.

Program Kapsamındaki Dersler

 • Avrupa Birliği (1 saat)
 • Proje Döngüsü (1 saat)
 • Ulusal Ajans ve Destekler (1 saat)
 • Proje Başvuru Süreci (1 saat)

Programın Kazanımları

Programın sonunda katılımcılar,

 • AB projeleri hakkında temel bilgi edinecek
 • Proje döngüsü ve aşamalarını öğrenecek
 • Çeşitli ajanslar ve çağrı teklifleri hakkında bilgi sahibi olacak
 • Proje başvuru aşamalarını öğreneceklerdir.

Sertifika Alma Hakkı

 • Sanal sınıf derslerinin en az %70 'ine katılmak,
 • Öğretim yönetim sistemindeki ders içeriklerini gözdne geçirmek,
 • Eğitim sonunda gerçekleştirilecek çalıştaya katılmış olmak

Eğitim sonunda başarılı olanlara sertifikaları törenle verilecektir. 

Program Takvimi

Programın başlangıç tarihi ve saati daha sonra duyurulacaktır.

Program Ücreti

Sadece Gazi Üniversitesi Akademik Personeline Ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Başvurular

BAP, ulusal ve uluslar arası projelerde PCM eğitimi alan akademik personele öncelik tanınacaktır. Başvuru yapmak için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.

Son kayıt tarihi : 10 Nisan 2015